mail: lukasz@ww.pl

mobile: (+48) 512430301

Szanowni Państwo informujemy, że obecnie usługi świadczone pod domeną firmaaudytorska.pl prowadzi firma CRM DESIGNER SP. Z O.O.
Dziękujemy za długą współpracę i z radością liczymy na jej kontynuację.
6 czerwca 2009 roku weszła w życie ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Zgodnie z art. 109 w/w ustawy wszystkie podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych mają obowiązek w terminie do 6 września 2009 roku przekazać Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów dodatkowe dane. Jednym z nowych wymagań jest posiadanie przez podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych adresu strony internetowej (art. 53 ust. 3 pkt. 9 nowej ustawy).
  • Zajmujemy się:
  • Tworzeniem stron www
  • Obsługą stron www.
  • Marketingiem stron www.
  • Doradztwem w zakresie obecności firmy w internecie.

Ruszyliśmy

14 lipiec 2009

Dziś uruchomione zostały pierwsze strony www
przygotowane specjalnie dla biegłych rewidentów.

Nowa strona

10 lipiec 2009

W dniu dzisiejszym rozpoczeliśmy pracę
nad strona www.firmaaudytorska.pl